Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

SIA Công ty Đầu tư đa quốc gia quốc tế
Chính sách bảo mật
Cập nhật lần cuối: ngày 22 tháng 7 năm 2020
Chính sách bảo mật này (Chính sách dành cho người dùng) mô tả cách Công ty Đầu tư đa quốc gia quốc tế và các công ty liên quan (Công ty trực tuyến) thu thập, sử dụng, lưu trữ, duy trì và chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng trang web này. Chính sách này cũng áp dụng cho bất kỳ trang web nào khác của chúng tôi xuất bản Chính sách này. Chính sách này không áp dụng cho các trang web xuất bản các tuyên bố khác nhau.

1. Những gì chúng tôi thu thập

Chúng tôi có được thông tin về bạn theo nhiều cách

1.1 Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi Chúng tôi thu thập tên, địa chỉ bưu chính, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin nhân khẩu học (như giới tính và nghề nghiệp của bạn), cũng như các thông tin khác mà bạn cung cấp trực tiếp trên Trang web của

chúng tôi hoặc Công ty Đầu tư đa quốc gia quốc tế Thông tin chúng tôi có được từ người khác Chúng tôi có thể có được thông tin về bạn từ các nguồn khác. Chúng tôi có thể thêm thông tin này vào thông tin chúng tôi có được từ Trang web này hoặc Công ty Đầu tư đa quốc gia quốc tế

1.3. Thông tin được thu thập tự động Chúng tôi tự động ghi lại thông tin về bạn và máy tính / thiết bị của bạn. Ví dụ: khi truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi ghi lại loại hệ điều hành, loại trình duyệt, ngôn ngữ của trình duyệt, trang web bạn đã truy cập trước khi duyệt trang web của chúng tôi, các trang bạn đã xem, thời gian bạn dành cho một trang và trang khác .

1.4 Bánh quy Chúng tôi có thể đăng ký thông tin bằng cookie. Cookies là các tệp dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng của bạn bởi một trang web. Chúng tôi có thể sử dụng Cookies phiên (hết hạn sau khi bạn đóng trình duyệt web) và Cookies liên tục (vẫn còn trên máy tính của bạn cho đến khi bạn xóa chúng) để cung cấp trải nghiệm tương tác và cá nhân hơn trên Trang web của chúng tôi. Loại thông tin này được thu thập để làm cho Trang web hữu ích hơn cho bạn và điều chỉnh trải nghiệm với chúng tôi để đáp ứng các sở thích và nhu cầu đặc biệt của bạn.

2. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn như sau:
• Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để vận hành, duy trì và cải thiện các trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
• Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để trả lời các bình luận và câu hỏi và cung cấp dịch vụ khách hàng;
• Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi thông tin, bao gồm xác nhận, hóa đơn, thông báo kỹ thuật, cập nhật, cảnh báo bảo mật, hỗ trợ và thông điệp quản trị;
• Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên lạc về các chương trình khuyến mãi, sự kiện sắp tới và các tin tức khác về sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi và các đối tác đã chọn cung cấp;
• Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên kết hoặc kết hợp thông tin người dùng với thông tin cá nhân khác;
• Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để bảo vệ, điều tra và ngăn chặn các hoạt động gian lận, trái phép hoặc bất hợp pháp;
• Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng yêu cầu.

3. CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân như sau:
• Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với sự đồng ý của bạn. Ví dụ: bạn có thể cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân với người khác để sử dụng tiếp thị của riêng bạn. Những sử dụng sẽ phải tuân theo chính sách bảo mật của họ;
• Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân khi chúng tôi thực hiện một thỏa thuận kinh doanh hoặc đàm phán một thỏa thuận kinh doanh liên quan đến việc bán hoặc chuyển nhượng tất cả hoặc một phần của doanh nghiệp hoặc tài sản của chúng tôi. Các giao dịch này có thể bao gồm bất kỳ giao dịch hoặc sáp nhập, tài trợ, mua lại hoặc thủ tục phá sản;
• Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân cho các mục đích pháp lý, bảo vệ hoặc bảo mật;
• Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin để tuân thủ Luật pháp;
• Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin để đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quy trình pháp lý;
• Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin để bảo vệ quyền và tài sản của Công ty Đầu tư đa quốc gia quốc tế, đại lý, khách hàng và những người khác của chúng tôi;
• Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin trong trường hợp khẩn cấp. Điều này bao gồm bảo vệ sự an toàn của nhân viên và đại lý của chúng tôi hoặc bất kỳ ai;
• Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu tổng hợp và / hoặc ẩn danh với người khác để họ sử dụng.

4. THÔNG TIN VÀ THAY ĐỔI

Bạn có thể gửi yêu cầu thông tin cá nhân đến thông tin liên lạc của chúng tôi dưới đây. Bạn có thể xóa và từ chối cookie từ Trang web của chúng tôi bằng cài đặt trình duyệt của bạn. Nhiều trình duyệt được cấu hình để chấp nhận cookie cho đến khi bạn thay đổi cài đặt của mình. Nếu bạn xóa cookie của chúng tôi, nó có thể ảnh hưởng đến cách Trang web của chúng tôi hoạt động cho bạn.

5. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chúng tôi hoan nghênh ý kiến hoặc câu hỏi của bạn về chính sách bảo mật này. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi: Công ty Đầu tư đa quốc gia quốc tế support@credit.com

6. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này mà không cần thông báo trước. Nếu chúng tôi thay đổi, chúng tôi sẽ thay đổi ngày cập nhật mới nhất.